VZDĚLÁVÁNÍ V KTT

Realizace inovací, zejména inovací založených na výsledcích výzkumu a vývoje (pokud se jedná o inovace v ekonomické oblasti hovoříme o tzv. „science based business", samotný proces přenosu znalostí a technologií mezi akademickou a aplikační sférou označujeme zkratkou KTT z anglického „knowledge and technology transfer"), představuje náročnou disciplinu. Pro úspěšné působení v této oblasti si aktéři musí osvojit řadu postojů, znalostí a dovedností, které se do značné míry (byť ne pouze) překrývají s postoji, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné podnikání. Některé z nich mohou být důsledkem přirozeného talentu, jiné je možno si osvojit napodobováním mistrů. Řadu z nich je však možno se prostě naučit.

Výuka podnikání a transferu znalostí a technologií je námětem řady vzdělávacích kurzů jak ve světě, tak i v ČR. V současné době se tyto kurzy na jednotlivých vzdělávacích institucích liší a zejména v oblasti transferu znalostí a technologií se vyznačují velmi proměnlivou úrovní. Pro sjednocení požadavků a klasifikace úrovně v této oblasti byl proto v letech 2010 -2014 vyvinut akreditační a certifikační systém EuKTS (viz www.eukts.eu), který ve svém „EuKTS curriculu" specifikuje (pro různé úrovně) požadavky kladené na profesionály působící v oblasti inovací a transferu znalostí a technologií mezi akademickou a aplikační sférou.

Na vývoji systému EuKTS se intenzivně podíleli i pracovníci ILA, s.r.o., provozovatele Inosfera.cz, kteří se vzdělávání v oblasti podpory inovací a transferu znalostí a technologií věnují systematicky od roku 2006. Jsou spolupůvodci vzdělávacího předmětu „Management vědy a inovací“ přednášeného pravidelně na Univerzitě Karlově a spoluautory tří vzdělávacích programů, kterými v letech 2010 – 2014 prošlo v ČR několik set studentů zejména z řad pracovníků a studentů vysokých škol a výzkumných ústavů. Pracovníci IAL? s.r.o. rovněž pravidelně a dlouhodobě přednáší tento obor na Univerzitě v Insbrucku a nyní Gratzu v Rakousku.

Své zkušenosti ve  výuce podpory inovací a transferu znalostí a technologií zúročili pracovnici ILA, s.r.o. v několika vzdělávacích modulech MOOC, které plánují dále tématicky rozšiřovat. Tyto moduly jsou určeny všem zájemcům o hlubší pochopení problematiky KTT, pro jejich studium není zapotřebí žádných speciálních předběžných znalostí.

 

VSTUP DO VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

WEB PROVOZUJE

NAŠI PARTNEŘI

Inosfera.cz vznikla za podpory