Svatým grálem inovátorů je metoda umožňující spolehlivě odhadnout, který z nových vynálezů, technologií a inovativních nápadů má potenciál širokého aplikačního využití. Ať se již jedná o inovace v komerční či neziskové oblasti, o technologie vzniklé v podnicích či pracovištích výzkumu a vývoje, o inovace marginální či radikální, založené na nových technologiích či nových metodách, jejich prosazení v společenské a ekonomické praxi je vždy nejisté. Vzhledem k tomu, že zavádění inovací vždy vyžaduje určité, a někdy i značné investice je i jejich návratnost vždy nejistá. Odhad potenciálu inovace, do které se investuje, a tím i rizika, že investice bude neúspěšná, představuje proto základní problém pro všechny inovátory usilující o praktické využití nových vynálezů, technologií inovativních nápadů či obchodních modelů.

Pro řešení tohoto problému vyvinula ILA, s.r.o. softwarovou aplikaci InnovationProcessor, která strukturuje proces evaluace aplikačního potenciálu nových vynálezů, technologií či inovativních nápadů a vede profesionálního evaluátora tímto procesem. Nabízená aplikace není expertní systém, který by měl evaluátora při jeho činnosti nahradit (to je ostatně prakticky nemožné), nýbrž se jedná o systém pro podporu rozhodování, předkládající otázky k zodpovězení a nabízející datové zdroje pro formulaci správných odpovědí.

Aplikace EVPO pokrývá všechny typy inovací a aplikačních oborů, při jejich klasifikaci využívá jak standardních klasifikačních systémů (FORD, IPC Code, NACE) tak i originálního klasifikačního systému IRL. Umožňuje rovněž zvolit úroveň, na které bude příslušná evaluace realizována. Je určena všem, kteří chtějí klasifikovat aplikační potenciál nějakého vynálezu, technologie nebo inovativního nápadu.

 

VSTUP DO APLIKACE InnovationProcessor

WEB PROVOZUJE

  • Logo Inosféra.cz

NAŠI PARTNEŘI