O NÁS

Naše civilizace je inovační civilizací. Celý její vzestup a rozvoj doprovází neustále odhalování nových principů přírody a jejich využívání v prospěch lidského rodu. Její vývoj - od vynálezu ohně, kola a peněž, přes mechanické válečné stroje, podvojné účetnictví, spalovací motor, létající stroje a elektřinu až po jaderné technologie, genovou manipulaci a internet – představuje neustálou posloupnost inovací založených na stále hlubším poznání světa, který nás obklopuje. A tyto inovace postupně mění nevratně naši společnost.

Dnes se inovace staly mantrou novinářů a politiků, obživou vědeckých manažerů a poradců, stejně jako zaklínací formulí různých exhibicionistů a podvodníků. Ačkoliv máme pocit, že naše doba je svým důrazem na inovace výjimečná, je to spíš mediální obraz, než faktická podstata, co podporuje tento dojem. Inovace zde byly od pradávna a jejich význam pro rozvoj naší civilizace a její obranu při střetávání s paralelními existujícími civilizacemi byl často zcela zásadní. Donedávna byl všeobecně sdílen názor, že inovace představují pokrok, tj. žádoucí jev. Dnes, kdy jsme konfrontování i s mnoha nežádoucími důsledky různých inovací se vracíme zpět k poznání, že každá inovace je dvojsečná zbraň. A mnohem poctivěji se zamýšlíme – nebo bychom se alespoň zamýšlet měli – jaký je sociální odraz současného překotného technologického pokroku.

Významná část našich ekonomických a společenských aktivit, kterými se inovace realizují – inosféra – představuje v současné době interagující množinu vědců a inovátorů, investorů, vzdělávacích a výzkumných institucí, malých a středních podniků i velkých korporací, poradců, komentátorů, popularizátorů, specializovaných médií, profesních organizací, sítí a odborných spolků, facilitátorů v oblasti státní správy a „decision makerů" rozhodujících o alokaci veřejných zdrojů. Obraz, který o vývoji tohoto světa přinášejí odborné publikace, masová média a sociální sítě poskytuje pozoruhodně pestrý a nepřehledný kaleidoskop, impozantní svým působením ale problematický co do věrohodnosti. V nejednom pozorovateli i přímém účastníkovi vyvolává kromě libých pocitů často i nejistotu a zmatek. Cílem tohoto webu Inosfera.cz je přispět k lepší orientaci ve světě inovací, jejich příčinách, vlivu i důsledcích.

Toto osvětové zaměření není jediným cílem webu Inosfera.cz. Na svých stránkách chce její redakční tým zpřístupnit inovátorům, kteří budou jejími návštěvníky, různé typy služeb, které jsou pro úspěšné působení v oblasti inovací nezbytné. Tyto služby, které bude vyvíjet postupně v návaznosti na objem finančních zdrojů, které se pro tento účel podaří zajistit, se zaměří zejména na vzdělávání, filtrování užitečných informací a kodifikaci metodik v oblasti inovací a transferu znalostí a technologií.

ILA, s.r.o. (www.ila.cz), která webovou stránku www.inosfera.cz provozuje je inovační agentura aktivní na českém trhu od roku 1994 působící v oblasti vědeckého podnikání. Vytváří, plánuje, koordinuje a realizuje inovační projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje. Zajišťuje i jejich financování ze soukromých i  veřejných zdrojů, a to zejména zpracováváním projektových žádostí do národních (ESIF a TAČR) i evropských (Horizon2020, Interreg, Erasmus+) dotačních programů. Jejími klienty jsou výzkumné ústavy a vysoké školy, komerční subjekty (MSP i korporace), vládní agentury a municipality i neziskové organizace. Působí jak na trhu v ČR, tak i v EU. Zakládá i dceřiné start-up společnosti, z nichž nejúspěšnější je Central European Data Agency a.s. (www.ceda.cz). V poslední době rozšířila své působení i do oblasti sociálního podnikání založením Domus Vitae, z.ú. (www.domusvitae.cz).

 

WEB PROVOZUJE

NAŠI PARTNEŘI

Inosfera.cz vznikla za podpory