Aktuality

Diplomaté pro vědu

Přetiskujeme zprávu Ministerstva zahraničních věcí ze dne 26.5. 2015:

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek podepsali dne 25. května 2015 ujednání o spolupráci při zřizování pozic diplomatů pro vědu, výzkum a technologie/inovace. Cílem tohoto kroku je zvýšení podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji nových technologií mezi ČR a vybranými zeměmi.

Od vědeckých diplomatů si slibujeme, že budou propagovat výsledky české vědy ve světě a podpoří vznik nových mezinárodních vědeckých projektů. Chceme také zlepšit spolupráci mezi firmami a akademickou sférou a podpořit výměnné pobyty vědců a studentů. Česká věda může být excelentní jen v návaznosti na mezinárodní prostředí,“ upozornil vicepremiér Bělobrádek.

Diplomaté pro vědu budou postupně vysíláni na velvyslanectví v zemích s  vysokým potenciálem vzájemně prospěšné výměny. Jejich úkolem bude napomoci českým vědcům a inovátorům při formulaci nových projektů, při navazování partnerství nebo při prohlubování stávající spolupráce. Důraz při tom bude kladen na komerční využitelnost.

Vědečtí diplomaté budou současně propagovat kvality a výsledky české vědy, která si v sílící mezinárodní soutěži zasluhuje aktivnější prezentaci. „Jako pilotní projekt jsme vybrali Izrael, tedy zemi, která je známá svou mimořádnou schopností uplatňovat výsledky výzkumu v praxi. Jde nám o spolupráci, která bude mít přínos v podobě nových technologií a služeb uplatnitelných na globálních trzích,“ řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Očekává se, že vědecký diplomat by mohl do Izraele odjet ještě v letošním roce.

České vlády v posledních letech významně zvýšily investice do vědy, výzkumu a inovací také s využitím peněz z evropských strukturálních fondů. Tyto investice budou efektivně využity za předpokladu, že se nově vybudovaná výzkumná a vývojová centra zapojí do mezinárodní spolupráce a že svou činnost co nejlépe sladí s globálními ekonomickými a společenskými příležitostmi a potřebami.

WEB PROVOZUJE

NAŠI PARTNEŘI

Inosfera.cz vznikla za podpory