Aktuality

Prázdninová bádání

Kdy jindy než o prázdninách lze bezpečně opustit školní osnovy a ukázat si, že bez sezení v lavicích se dá mnohému naučit? Trvale vysoký zájem o tématické letní tábory všeho druhu tomu odpovídá. Je mezi nimi i spousta vědecky orientovaných.

To, že tyto tábory mohou být financovány z fondů EU, není v tuto chvíli podstatné. Příkladem může být Setkání s technikou a přírodními vědami na ústeckoorlicku nebo třeba Dětská univerzita ČVUT v Praze.  Takovéto a podobné akce mohou výrazně pomoci podchytit talent a hlavně nezabít motivaci dětí – studentů, kteří se zajímají o přírodovědné obory anebo se prostě „jen“ chtějí něco dozvědět, ale ve škole „na to není čas“.

Prázdninami to ovšem nekončí. Pokud byste přemýšlíte o něčem podobném, přidáváme zajímavý tip: Mořská biologie aneb dvacet tisíc mil pod mořem 3, což je zářijový výlet k Baltu pro nadšené přírodovědce od 12 let věku.

WEB PROVOZUJE

NAŠI PARTNEŘI

Inosfera.cz vznikla za podpory