Aktuality

Spouští se první český pracovní portál specializovaný na výzkum, vývoj a inovace!

Spouští se první český pracovní portál specializovaný na výzkum, vývoj a inovace

Přesně před týdnem, ve středu 10.  srpna 2016 proběhl „křest“ a oficiální spuštění prvního portálu v ČR zaměřeného na pracovní příležitosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – www.researchjobs.cz. Uživatelé portálu mají nyní možnost prohlížet a filtrovat nabídky práce z českých vysokých škol,  dalších výzkumných organizací i inovačních firem. Web pokrývá celé spektrum oborů ve výzkumu: od technických přes přírodovědné a biomedicínské až po humanitní.

 

Cílem autorů je vytvořit místo, v němž se bude koncentrovat nabídka volných míst ve výzkumu – ať už základním či aplikovaném – a v akademické sféře. Na portálu je aktuálně k dispozici přes 180 volných pozic, přičemž některé jsou přebírány v plném znění, ostatní jsou k dispozici v podobě odkazů. Počet zdrojů, které jsou monitorovány (s periodicitou 8–24 hodin) přesahuje číslo 200. Jedná se především o úřední desky fakult, příslušné části webů výzkumných organizací aj. Pozice, které se na portálu soustřeďují, bývají na internetu zpravidla zveřejňovány pouze na stránkách příslušných institucí a nebývají dále inzerovány.

Portál je určen pracovníkům ve výzkumu, v akademické sféře, absolventům doktorského studia a také doktorandům, jejichž počet se v ČR pohybuje kolem 23 tisíc. „Chceme nabídnout pracovníkům ve výzkumu a v akademické sféře – stejně tak jako doktorandům – možnost sledovat jedno místo, kde budou nacházet pracovní pozice skutečně odpovídající jejich intelektuálním schopnostem a formální kvalifikaci, aniž by museli procházet desítky nerelevantních nabídek s pocitem, že jim stejně velká část toho, co by pro ně bylo zajímavé, unikne“, říká zakladatel portálu a současně doktorand fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně Martin Víta. „Jedno centrální místo rovněž umožní efektivní propagaci volných míst ve výzkumu směrem do zahraničí, což je z hlediska budování kapacit pro excelentní výzkum podstatné – ať už se díváme na velké infrastruktury či firemní výzkum“, doplňuje Víta.

Vedlejším produktem provozu portálu budou statistiky o vývoji pracovního trhu ve výzkumu, vývoji a inovacích v jednotlivých oborech (portál používá mj. klasifikaci státního Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací).

V brzké budoucnosti bude portál propojen s vybranými sociálními sítěmi, pracuje se na lokalizaci do angličtiny i dalších jazyků s cílem expandovat nejprve na slovenský a polský trh a následně do dalších zemí.

„Jsem vděčná Martinu Vítovi, že se do tvorby www.researchjobs.cz pustil – takové centrální místo chybí, i když je velmi důležité. Máme rozsáhlé výzkumné kapacity, výborné přístrojové vybavení, často pořízení z evropských fondů, přitom nemáme dosta „správných lidí na správných místech“. Tento web by mohl přispět ke změně,“ dodává Rut Bízková, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR, organizace, se kterou Martin Víta spolupracuje.

Aktuální verzi portálu si prohlédněte na www.researchjobs.cz

Praha, 17. srpna 2016

WEB PROVOZUJE

  • Logo Inosféra.cz

NAŠI PARTNEŘI