O znalostním úložišti

O znalostním úložišti

Žijeme v době budování znalostní společnosti. Jak tato společnost bude za deset nebo dvacet let vypadat dosud jenom tušíme. V každém případě bude charakterizována mnohem intenzivnější interakcí mezi výzkumnou a produkční sférou než dnes. To je nezbytnou podmínkou pro vybudování a udržení dynamické konkurenceschopné ekonomiky.

V této souvislosti se pozornost logicky upírá na transfer znalostí a technologií z akademické do komerční sféry jako cestu využití nových znalostí a na techniku zavádění inovací jako cestu k jejich praktické implementaci.

Transfer znalostí a technologií a inovace se již staly téměř mediálními pojmy. Tato oblast, jejíž historie není příliš stará, prochází nyní bouřlivým vývojem. Objevují se nové poznatky a termíny, získávají nové zkušenosti, vyvíjejí se nové praxe a metody hodnocení úspěšnosti. Nejen pro začátečníka, ale často i odborníka není vždy snadné se v této záplavě pojmů,metod, dokumentů a příkladů orientovat.

Toto znalostní úložiště má usnadnit základní orientaci v problematice transferu znalostí a technologií a inovací. Tým Inosfera.cz do něj ukládá relevantní informační materiály, dokumenty, studie, odkazy na další informace i obrázky. Úložiště je strukturováno do řady kategorií, které jsou postupně doplňovány, většina kategorií se rozpadá do řady dílčích kategorií.

Úložiště si neklade nárok na úplnost, to ostatně není s ohledem na stav dané problematiky a jeho dynamický vývoj ani možné; snahou je aktuálnost a relevantnost uložených informací a znalostí. Ambicí týmu Inosfera.cz je nabídnout praktický nástroj využitelný jak začátečníky, tak i odborníky v oblasti KTT a inovací.

WEB PROVOZUJE

  • Logo Inosféra.cz

NAŠI PARTNEŘI